Hệ thống đầy đủ - gian hàng trực tuyến chuyên nghiệp

Một số đặc tính nổi bật
 

Tùy chọn sản phẩm chung

Bạn có thể đăng sản phẩm số (digital products) hoặc sản phẩm bình thường trên gian hàng của mình và thiết lập kích cỡ, màu sắc, công suất, v.v về sản phẩm.

 

Thiết lập bất cứ khuyến mãi nào bạn muốn

Miễn phí giao hàng hoặc thiết lập đơn hàng tối thiểu để được miễn phí giao hàng. Mua một tặng một hoặc giảm 50% khi mua cái thứ hai, v.v… Bạn có thể thực hiện bất cứ khuyến mãi nào bạn muốn và hệ thống sẽ chấp nhận tất cả các hình thức khuyến mãi.

 

SEO nằm ngay trang chi tiết sản phẩm

Cho phép bạn điền bất kỳ từ khóa hoặc meta description về sản phẩm.
Cho phép khách hàng mua trước hoặc sau ngày có hàng
Cho phép khách hàng lựa chọn đăng nhập để xem thông báo khi hết hàng.

 

Thiết lập giá bán sỉ, bán lẻ, giá dành cho thành viên

Cho phép thiết lập bất kỳ mức giá nào bạn muốn hoặc giảm giá theo số lượng.

 

Thiết lập so sánh giá

Thực hiện cuộc nghiên cứu cho khách hàng, họ chỉ việc vào xem và đưa ra quyết định mua sản phẩm tại gian hàng của bạn.

 

Thiết lập việc đấu giá

Bạn có thể thiết lập đấu giá xu hoặc đấu giá thông thường như ebay để giữ chân khách hàng ở lại lâu dài với công ty.

Tiếp

Loading...