Hệ thống đầy đủ - cửa hàng trực tuyến chuyên nghiệp

Một số đặc tính nổi bật
 

So sánh sản phẩm

Truyền cảm hứng cho khách hàng của bạn để lựa chọn sản phẩm

 

Thanh toán chỉ trong một trang

Hướng dẫn khách hàng với trang thanh toán tất cả trong một. Điều này làm giảm đáng kể các giỏ hàng không được thanh toán và tổn thất doanh thu.

 

Đánh giá sản phẩm và dịch vụ

Các đánh gía của người dùng giúp xây dựng niềm tin

 

Tính năng lưu động, bạn có thể quản lý cửa hàng của mình ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Tải xuống ứng dụng cho cửa hàng của bạn và quản lý qua iPhone hoặc Android.

 

Đặc tính đấu giá

Giúp bạn bán được nhiều hơn và giữ chân khách hàng của bạn lâu hơn, giúp gia tăng mức độ phổ biến.

 

Giảm giá đặc biệt

Giống như hình thức giảm giá khi mua hàng theo nhóm hoặc tăng số lượng người mua để bán được nhiều hơn, bạn có thể vận hành một trang web Mua hàng theo nhóm hoặc siêu giảm giá.

 

Khung giờ đăc biệt

Giúp bạn bán được nhiều hơn, khiến khách hàng quay lại mỗi ngày để kiểm tra sản phẩm và giữ được những khách thường xuyên mua hàng.

Loading...