Hệ thống đầy đủ - cửa hàng trực tuyến chuyên nghiệp

Một số đặc tính nổi bật
 

Báo cáo tất cả trong một

Cho phép thiết lập bảng báo cáo về:
- Top 10 khách hàng
- Top 10 sản phẩm bán nhiều nhất
- Top 10 phương thức thanh toán
- Top 10 danh mục
- v.v...

 

Tích hợp phân tích Analytics Google

Bạn có thể thấy:
- Bao nhiêu người truy câp vào trang web của bạn mỗi ngày
- Kiểm tra trang khách hàng đang xem
- Xem hiệu ứng của banner
- Xem vị trí khách hàng
- Biết họ đến từ đâu
- Biết trình duyệt họ sử dụng, IP…

 

Bảng đặt hàng

Hiển thị tất cả đơn đặt hàng – đang xử lý, hoàn tất, thất bại, v.v…

 

Tính năng lưu động, bạn có thể quản lý cửa hàng của mình ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Tải xuống ứng dụng cho cửa hàng của bạn và quản lý qua iPhone hoặc Android.

Loading...